Jak należy przygotować pliki projektowe?

Projekty muszą być wykonane w programie do tworzenia grafiki wektorowej jak np. Corel Draw lub Adobe Illustrator. Teksty muszą być zamienione na „krzywe” i w skali 1:1. Pliki mogą być zapisane w formatach:
  • *.pdf
  • *.cdr
  • *.ai
  • *.eps
  • *.svg

W przypadku braku plików wektorowych możemy przerysować grafikę do takiego formatu, wcześniej jednak należy przesłać plik do wyceny. Gotowe grafiki po przetrasowaniu zostają udostępnione klientowi do późniejszego wykorzystania np. w druku wizytówek, ulotek itd.