Czy udzielacie gwarancji na wykonywane usługi i produkty?

Tak. Na nasze produkty udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów, uszkodzeń mechanicznych, wad powstałych z niewłaściwego użytkowania, transportowania itp.